Registracija dalyvauti parodoje

Agrovizijos parodos dalyviams siekiame sudaryti geriausias sąlygas kuo efektyviau pristatyti savo atstovaujamus augalų apsaugos produktus, veisles, trąšas ir techniką, įsiklausome į jų pastabas ir pageidavimus tobulinant bandyminių laukelių, ekspozicijų bei arenų demonstracijai įrengimą.

Kviečiame Lietuvos ir užsienio įmones  inovatyvius augalininkystės sprendimus, techniką,  žemės ūkio mokslo ir verslo sprendimus  pristatyti Lietuvos ir kaimyninių šalių žemdirbiams bei kitiems žemės ūkio profesionalams. Prisijunkite prie mūsų ir tapkite parodos Agrovizija dalyviais.

Dalyvavimo parodoje sąlygos ir įkainiai:

Parodos organizatoriai su dalyviais sudaro dvi sutartis – dalyvavimo ir ekspozicijos. Dalyvavimo parodoje sutartis sudaroma su Lietuvos augalų apsaugos asociacija, ekspozicijos sutartis su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru.

Dalyvavimo parodoje sutartyje apibrėžiamos reklamos ir infrastruktūros sąlygos, įsipareigojimai ir atsakomybės. Papildoma informacija: info@augaluapsauga.lt / +370 652 10075

Ekspozicijos sutartyje apibrėžiamos ekspozicijos ir demonstravimo vietų suteikimo ir parengimo sąlygos,  įsipareigojimai ir atsakomybės. Papildoma informacija: irena.deveikyte@lammc.lt / +370 686 93711

Dalyvavimo parodoje įkainiai
Registracijos Reklamos Infrastruktūros
300,00 € 1200,00 € 1300,00 €
Viso: 2800,00 €
Ekspozicijos įkainiai
Dalyvis augalininkas – ekspozicija ir parodomieji laukeliai
1 aras 55,00 €
1 laukelis (iki 20 m2 stačiakampis) 300,00 € (20-30% ploto)
1 laukelis (iki 20 m2 stačiakampis) 225,00 €  (> 30% ploto)
Dalyvis technikas – ekspozicija ir žemės ūkio technikos demonstravimas
1 aras 60,00 €
Bendros demonstracijos:
        Sėja, skutimas ar kitas dirbimas 700,00 €
        Purškimas 600,00 €
 
Dalyvis – ekspozicija
1 – 50 m2 330,00 €
51 – 100 m2 660,00 €
101 – 200 m2 990,00 €
201-300 m2 (už kiekvieną papildomą 100 m2 – 330,00 €) 1320,00 €

Norint gauti pasiūlymą dėl dalyvavimo ir eksponavimo sąlygų, kviečiame užpildyti elektroninę dalyvio registracijos formą.